Czemu służą galerie sztuki?

Galerie odgrywają ważną rolę na rynku sztuki, ponieważ nie tylko komercjalizują dzieła, ale także oferują widzowi edukację o świecie sztuki oraz pomagają w marketingu artysty.

W XIX wieku, wraz z rodzącym się rynkiem sztuki nowoczesnej, pojawiły się pierwsze galerie o charakterze czysto komercyjnym. Choć model ten zmierza do komercjalizacji sztuki, galerie w swej istocie tworzą więź między artystą a publicznością, która kupuje jego prace.

Posiadając fizyczną przestrzeń wystawienniczą, podobnie jak muzea, galerie promują karierę artystów; dowartościowują ich prace na rynku pierwotnym poprzez powiązanie ich z uznanymi miejscami wystawienniczymi. Funkcjonują jako pośrednicy między kolekcjonerami, krytykami, kuratorami; z artystą i jego dziełem.

Przez lata galerie sztuki udowodniły, że potrafią dostosować się do nowych wymagań coraz bardziej konkurencyjnego rynku sztuki, profesjonalnie realizując strategie marketingowe, takie jak tworzenie wysokiej jakości katalogów, które są wysyłane do potencjalnych klientów.

Wielu artystów potrafi bardzo dobrze poruszać się na rynku sztuki, ale mimo swoich zdolności i dobrych relacji nie są w stanie ogarnąć wszystkich aspektów niezbędnych do rozwoju swojej kariery, dlatego potrzebują usług galerii, która posiada infrastrukturę wystawienniczą, odpowiedzialną za promocję i sprzedaż ich prac.

Artysta wierzy, że reprezentująca go galeria pomoże mu przekraczać granice, rozsławiając jego prace w kraju i za granicą, poprzez wystawy w muzeach, prestiżowych instytucjach kultury i ważnych kolekcjach. Galerie pomagają również przy ustalaniu cen, przechowywaniu prac, inwentaryzacji, a nawet w niektórych przypadkach wsparcia emocjonalnego i finansowego.

Czasy się zmieniają, a wraz z nimi zachowanie rynków we wszystkich sektorach, dlatego konieczne jest wdrażanie nowych strategii handlowych, które gwarantują przetrwanie. Tak jest w przypadku rynku sztuki, który w ostatnich dekadach przeszedł znaczące zmiany, takie jak rozwój i ekspansja domów aukcyjnych i targów, a także pojawienie się narzędzi technologicznych, które miały bezpośredni wpływ na komercjalizację sztuki.

Ze względu na ciągłą ewolucję systemów społeczno-kulturowych i ekonomicznych, galerie musiały stopniowo dostosowywać się do tych zmian. Konieczne jest jednak, aby dokonały one reorganizacji całego swojego modelu biznesowego, zarówno w przestrzeniach wystawienniczych, jak i w sposobie odnoszenia się do artystów i zarządzania ich dziełami. Doskonałym przykładem opisywanych zmian jest nowa odsłona koszalińskiej Galerii Ratusz